Groepsfoto van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen in de drivers seat

Hoe kan de zorg slimmer worden ingericht en meer op mensen en hun omgeving worden afgestemd? Die vraag vormde de aanleiding voor de gesprekken die onze ministers en staatssecretaris begin november voerden met een groep ervaringsdeskundigen: zorgverleners en cliënten die veel ervaring hebben met de zorgsector. Van jeugdzorg tot acute medische en intensieve zorg, van GGZ tot Wmo.

VWS streeft ernaar om bij het maken van beleid, de mensen die in de praktijk de gevolgen van dat beleid ondervinden, centraal te stellen. Zij verdienen een plek op de drivers seat, stelt secretaris-generaal Erik Gerritsen. ‘Luisteren naar ervaringsdeskundigen helpt je gefocust te blijven op de bedoeling van je werk.’

Waar lopen ze tegenaan en zouden zij anders doen?

Sterker nog: de inzet van ervaringsdeskundigen maakt de zorg beter en toegankelijker. Wat zijn hun ervaringen? Wat werkt goed en wat kan beter? Waar lopen ze tegenaan en zouden zij anders doen? Tijdens de gesprekken bij VWS kwamen verschillende onderwerpen langs. Bijvoorbeeld de rol van ervaringsdeskundigen bij slimme zorg en e-health, het verbeteren van de samenwerking tussen systemen en zorgverleners, de afstemming met de familie van cliënten en de aansluiting van zorg op onderwijs en werk. Maar ook de ‘verspilling’ van zorg. Zorgverleners en cliënten weten vaak goed waar de zorg niet efficiënt is. De oproep tijdens de gesprekken was dan ook: ‘Maak gebruik van die kennis!’

Ervaringsdeskundige Vanessa Liem is moeder van een zoon met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en is lid van de werkgroep ‘Wij zien je wel’. Deze werkgroep startte begin september en heeft als doel vanuit het perspectief van mensen met ZEVMB te kijken naar hun behoeften en naar knelpunten in de zorg en ondersteuning. Liem: ‘Het was een bijzondere en inspirerende ontmoeting. Ieder aan tafel had zijn eigen verhaal en toch zijn er zo veel overeenkomsten. Daarom is het belangrijk om uit de ervaringen van deze mensen te putten.’

Het zorgbeleid moet afgestemd worden op de werkelijkheid

Bij het verbeteren van de zorg gaat het niet om abstracte aantallen of om geld, maar om de mensen voor wie we beleid maken. Zij moeten over een paar jaar mérken dat de zorg is verbeterd. Liem is dan ook blij dat de inzet van ervaringsdeskundigheid nu concreet vorm begint te krijgen: ‘Het gesprek is nu echt op gang, er worden werkgroepen opgericht en pilots gestart. Input vanuit de praktijk wordt serieus genomen. Het zorgbeleid moet afgestemd worden op de werkelijkheid, moet aansluiten bij de mensen die de zorg ontvangen. De ontwikkeling van mogelijke zorg op maat is hier een goed voorbeeld van.’
De gesprekken bij VWS hebben bruikbare inzichten en adviezen opgeleverd en krijgen dan ook zeker een vervolg. Wil je ook meedenken en -praten over zorgbeleid? Dan kun je contact opnemen met een van de volgende drie koepelorganisaties:

Ieder(in) (voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking): www.iederin.nl

Patiëntenfederatie Nederland (voor patiënten): www.patientenfederatie.nl

MIND (voor mensen met een psychische beperking): www.mindplatform.nl