Hand houdt pen vast.

SectorplanPlus: aantrekken en behouden van zorgend personeel

Begin dit jaar interviewden we een aantal deelnemers aan het project ‘Carrière Switchers’ van zorgorganisatie Pluryn. Dit is een leer-/werktraject bedoeld voor mensen die, na jaren in een andere branche te hebben gewerkt, nu voor een carrière in de zorg gaan. Op hun verhalen kwamen veel positieve reacties. Maar hoe heeft Pluryn dit traject gerealiseerd? Want vraagt dat niet om een enorme investering? Klopt. En als overheid ondersteunen we deze investering met het SectorplanPlus.

Wat is het?

SectorplanPlus is een subsidie van het ministerie van VWS voor werkgevers in de sector zorg en welzijn. Hiermee steunen we werkgevers om een extra impuls te geven aan het opleiden van personeel. Werkgevers hebben veel ruimte om zelf te bepalen hoe ze dit doen. Ze kunnen de middelen inzetten voor het opleiden van nieuwe medewerkers, zodat die kunnen beginnen aan hun baan. Of aan opleidingen voor medewerkers die willen doorgroeien, zodat iemand anders hun plek kan invullen. Ook kunnen de middelen gebruikt worden voor het opleiden van praktijkbegeleiders.

Waarom?

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in de zorg- en welzijnssector met bijna 200.000 mensen. Als we nu niets extra’s doen, kan het tekort aan zorgmedewerkers oplopen tot 125.000 mensen. Het is dan ook hard nodig om nieuwe mensen aan te trekken. Maar dat is niet voldoende. Ook moeten er voor zorgen dat de mensen die al in de zorg werken, dit willen blijven doen. Met goede werkomstandigheden en zonder overbodige administratieve lasten. Alleen dan kunnen we voorkomen dat we straks te weinig mensen hebben. Met het actieprogramma Werken in de Zorg hebben we daarom de ambitie gesteld om het tekort terug te brengen naar nul of daar dichtbij.

Het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio. Daar wonen en werken mensen en gaan ze ook naar school. Daarom hebben werkgevers samen met scholen en andere partijen in iedere regio een regionaal actieplan opgesteld. Dit is belangrijk, want alleen samen kunnen we onze ambitie bereiken. Met het SectorplanPlus ondersteunen we werkgevers in hun ambitie.

Voor wie is het?

Alle werkgevers in zorg en welzijn kunnen een beroep doen op het SectorplanPlus. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat een werkgever zich ook verbindt en zich actief inzet voor de doelstellingen van een regionaal actieplan. Die samenwerking is echt belangrijk.

Het Amalia Kinderziekenhuis heeft subsidie gekregen:

Het tekort aan kinderverpleegkundigen is een landelijke uitdaging. Het vergroten van de opleidingscapaciteit draagt bij aan de oplossing. Landelijk leiden we jaarlijks 1.200 kinderverpleegkundigen op en dit aantal gaat stijgen naar jaarlijks 2.000 kinderverpleegkundigen. Dit vraagt om meer begeleiding op de werkvloer. De subsidie van SectorplanPlus stelt ons in staat om al onze kinderverpleegkundigen te scholen voor de rol van werkbegeleider. Door professionele begeleiding op de vloer te borgen met behulp van de middelen van WZW dragen we bij aan professionele en toekomstbestendige verpleegkundige beroepsgroep.

Jessica Vogel, Centrummanager Radboudumc, Amalia kinderziekenhuis

Hoeveel geld is er beschikbaar?

In totaal is er € 320 miljoen beschikbaar. Het grootste deel daarvan, € 260 miljoen, is voor de verpleeghuissector. De rest, € 60 miljoen, is voor de overige sectoren in zorg- en welzijn. De subsidie komt verspreid over verschillende tijdvakken beschikbaar. Op dit moment is het tweede tijdvak geopend. Werkgevers kunnen van tot en met 15 juni een aanvraag indienen. In dit tijdvak is € 80 miljoen beschikbaar.

SectorplanPlus is gebaseerd op cofinanciering. Dat wil zeggen dat een deel van de kosten van de opleidingstrajecten vergoed zal worden door de overheid en de werkgevers een deel zelf bekostigen. De verwachting is dat met SectorplanPlus in totaal zo´n 170.000 professionals in de sector extra ondersteuning kunnen krijgen.