Abstract blauw en rood vlak.

Extra aandacht voor de zorg in de praktijk

Een adviesrapport klinkt een beetje alsof het nog heel ver van de praktijk af staat. 'Hier een advies, kijk maar wat je ermee doet.' Maar het adviesrapport 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek' is ván en gaat óver de praktijk. En met name dat deel waar regels en wetten niet helemaal aansluiten op de wensen van zorgprofessionals en patiënten.

Het uitgangspunt van het adviesrapport is: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij of zelfs bij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg, zoals e-health). In dit rapport staan hiervoor duidelijke aanbevelingen. Want: ‘De manier waarop we zorg organiseren is over het algemeen goed, maar kan zoveel beter. We zien veel potentie om ons heen.’

Een aantal aanbevelingen uit het rapport:

  • Verbeteren samenwerkingen op allerlei vlakken  
  • Meer digitaal: van offline naar online
  • Meer aandacht voor preventie en leefstijl
  • Redeneren vanuit de zorgbehoefte van de mens en niet vanuit waar de zorg traditioneel wordt aangeboden.
  • Meer aandacht voor evaluatie en leren van elkaar

Neem Francis (zie haar verhaal in de link onderaan de pagina). Het zou haar veel moeite en energie schelen als zij bepaalde gegevens digitaal kan overdragen. De taskforce en meer specifiek nog de praktijkteams zetten zich in om dit soort belemmeringen weg te nemen.

Vorige week nam minister Bruno Bruins een adviesrapport van de Taskforce Zorg op de Juiste Plek in ontvangst. Het uitgangspunt van het rapport is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. De betrokken partners vertalen dit in concrete doelen en werkafspraken.