Een schot in de roos met Toos.

Een schot in de roos met Toos

Teun Toebes (19) volgt de opleiding tot hbo-verpleegkundige en werkt als verzorgende in een verpleeghuis. Voor zijn YouTube-kanaal sTeun en toeverlaat maakt hij video’s over de zorg en ouderen (met dementie). In ‘Een schot in de roos voor Toos’ gaat hij samen met de dochter van Toos (83) in op haar beleving met pop Pimmetje.

Samen met Sjaan (89) bekommert Toos zich over de twee poppenkinderen op de gesloten afdeling van het verpleeghuis. Het moederen geeft hen rust. De twee vriendinnen hebben elkaar ontmoet in het verpleeghuis en brengen nu de hele dag samen door.

Gelukkig

Myriam, de dochter van Toos, vertelt me dat Toos een aantal jaren geleden heeft aangegeven euthanasie te willen wanneer zij dementie zou krijgen. De huisarts stond hier niet achter en zei niet in te kunnen schatten hoe de dementie zich zou uiten. Een aantal maanden geleden vroeg Myriam op een laagdrempelige manier aan haar moeder of zij dit nog steeds zou willen. Hierop antwoordde Toos stellig: ‘Nee, natuurlijk niet.’ Heel duidelijk, volgens Myriam. Toos is gelukkig nu.

Vaak merk ik dat de omgeving van de persoon met dementie een probleem heeft met belevingsgerichte toepassingen van zorg. Omgeving in de breedste zin van het woord, ook zorgverleners. Jammer, want beleving activeert. Ook mensen met dementie. De eigen regie die iemand met dementie neemt wanneer hij of zij een pop uit een bedje tilt moeten we waarderen. Laten we dus juist meer vanuit de beleving van mensen met dementie denken.