Ambulance met broer
© VWS

'Wij zijn geen helden'

Thiemo Brouwer (32) is ambulanceverpleegkundige bij de GGD Haaglanden. Een beroep dat tot de verbeelding spreekt. De hele dag met scheurende banden en gillende sirenes mensenlevens redden. ‘Af en toe is dat natuurlijk zo’, beaamt Thiemo, ‘maar dat is zeker geen dagelijkse kost.’ In dit interview vertelt hij hoe een werkdag (of -nacht) op de ambulance eruitziet en waarom hij het mooiste beroep in de zorg heeft.

Thiemo werkt nu zeven jaar op de ambulance. Na zijn opleiding Verpleegkunde en specialisatie in de anesthesie – bij elkaar een traject van ongeveer zes jaar – heeft hij een jaar op Bonaire als anesthesieverpleegkundige gewerkt. Aansluitend heeft hij bij de GGD Haaglanden zijn specialisatie tot ambulanceverpleegkundige afgerond. Tot een half jaar geleden combineerde hij zijn diensten op de ambulance met zijn werk als anesthesieverpleegkundige in het ziekenhuis. Nu is hij uitsluitend op de ambulance te vinden. ‘Ik heb altijd een passie voor de zorg gehad, met name voor de ‘technische’ kant. Vandaar in eerste instantie mijn keuze voor anesthesie en daarna voor de ambulancezorg. Beide zijn het disciplines waarbij het contact met de patiënt relatief kort is, maar wel van groot belang. Je moet razendsnel situaties inschatten en schakelen.’

Onregelmatig

Ambulancepersoneel werkt net als het verplegend personeel in een ziekenhuis in diensten. Werken in de zorg betekent een onregelmatig bestaan. Er zijn dag-, avond- en nachtdiensten. Het aantal ambulances dat paraat staat wordt bepaald door het RIVM. Dat maakt zogenaamde ‘paraatheidsprofielen’. Er wordt teruggekeken op de aantallen van voorgaande jaren en op die manier wordt bepaald hoeveel ambulances er op welk moment nodig zijn. Thiemo vertelt: ‘Een dienst begint met het controleren van de ambulance. Is al het benodigde materiaal aanwezig en werkt alles? Zodra de bemanning van de ambulance compleet en gereed is, meldt ze zich bij de meldkamer. Vanaf dat moment kan de ambulance opgeroepen worden. Wanneer en hoe vaak dat gebeurt, wisselt per dienst.’

Teamwork

Ambulancepersoneel werkt altijd in teams van twee. Thiemo legt uit: ‘De ambulanceverpleegkundige is hoofdverantwoordelijk voor de medische zorg van de patiënt. De ambulancechauffeur bestuurt uiteraard de ambulance, maar heeft daarnaast ook een medisch-assisterende rol. Het is dus een team effort, verpleegkundige en chauffeur zijn beiden hard nodig.’

Zelfstandig

De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij de verpleegkundige. ‘Dat maakt dit werk wel uniek’, stelt Thiemo. ‘Je hebt op de ambulance een veel grotere zelfstandigheid dan in het ziekenhuis. Daar heb je een team van artsen en verpleegkundigen om je heen met wie je kunt overleggen. Op straat heb je deze mogelijkheid niet. Daar moet je zelfstandig inschatten of een situatie spoedeisend is, zo nodig (acute) medische handelingen in gang zetten en bepalen of de patiënt vervoerd moet worden en waarheen. Dat laatste hangt af van meerdere factoren. Wanneer na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een urgente zorgvraag, kan deze patiënt in bepaalde situaties ook aan de huisarts worden overgedragen. Maar in de meeste gevallen worden patiënten naar de spoedeisende hulp gebracht.’

Zwaailichten

De zwaailichten en sirenes gaan aan als een situatie wel spoedeisend is. Bijvoorbeeld in het geval van een ernstig ongeval of hartklachten. ‘Vooral de tragische of bijzondere gevallen blijven je bij natuurlijk. Ik heb weleens een jongetje van zes moeten reanimeren, nadat hij in de sloot was gevonden. Gelukkig heeft hij het overleefd. Maar dit soort situaties komen relatief weinig voor. Veel vaker zien we bijvoorbeeld mensen met een hartaandoening. Op basis van een hartfilmpje kan onder andere een hartaanval worden geconstateerd. Door vroeg in te grijpen en patiënten snel te vervoeren, kunnen zij in het ziekenhuis op tijd gedotterd worden. Dit beperkt de schade aan de hartspier. Het geeft veel voldoening om doeltreffende zorg in te kunnen zetten waardoor de patiënt zo min mogelijk gezondheidsschade oploopt.

Heldhaftig

In films en series worden ambulanceverpleegkundigen vaak als helden neergezet. Dat beeld wil Thiemo toch wat nuanceren. ‘Dodelijke ongelukken komen niet dagelijks, en zelfs niet maandelijks voor. Wat wij in veel situaties doen is rust brengen. Patiënten of de familie daaromheen zijn in paniek en reageren emotioneel. Door te luisteren, begrip en empathie te tonen en uitleg te geven over de klachten die ze hebben, ontspannen mensen. Ze zien dat de patiënt in goede handen is, voelen zich gehoord en dat geeft vertrouwen.’

Agressie

Toch blijkt uit onderzoek dat hulpverleners te vaak te maken krijgen met agressie. Ambulancezorg Nederland denkt dat dit komt door een verkeerde verwachting van ambulancehulp. ‘Patiënten worden niet in alle gevallen naar het ziekenhuis gebracht. Dat schept weleens verwarring en dan kunnen mensen boos reageren’, beaamt Thiemo. ‘Maar ik heb gemerkt dat agressie in veel gevallen beperkt of voorkomen kan worden door “de-escalerend” te handelen. Ambulancepersoneel wordt bovendien specifiek geschoold in het omgaan met agressie.’

Uitdagend

Vooral een divers en mooi beroep dus, vindt Thiemo. Hij zou het gespecialiseerde verpleegkundigen dan ook zeker aanraden. ‘Het werk is uitdagend, je hebt voortdurend te maken met een nieuwe zorgvraag. Je handelt heel zelfstandig en hebt veel verantwoordelijkheid. Je staat midden in de samenleving, komt mensen met allerlei verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden tegen. In Den Haag heeft het werk bovendien nog een extra dimensie: het is een grote stad met aangrenzend een populair strand. Dat betekent dat er veel evenementen georganiseerd worden, waarbij extra teams ingezet worden. Dit soort evenementen maakt het werk binnen deze regio nog afwisselender.’

Ook aan de slag op de ambulance? Behalve het opleidingstraject dat Thiemo heeft gevolgd bestaat sinds kort ook de mogelijkheid om een vierjarige HBO-bachelor Medische hulpverlening te volgen. Studenten van deze opleiding kunnen als trainee ervaring opdoen als ambulancehulpverlener.