Staatssecretaris Paul Blokhuis op de foto met kind en jonge moeder.

Speech staatssecretaris Blokhuis bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor van Siriz

Staatssecretaris Paul Blokhuis opende vorige week het nieuwe hoofdkantoor van Siriz in Gouda. Siriz geeft ondersteuning en zorg aan meisjes en vrouwen die onbedoeld of ongewenst zwanger zijn en geeft daarnaast preventielessen aan jongeren. Blokhuis: ‘Ik vind het belangrijk dat vrouwen zich gesteund voelen in de keuze die ze maken. Welke keuze dat ook is.’ Lees hieronder de volledige speech.

"Vrouwen moeten zich gesteund voelen in de keuze die ze maken, welke dat ook is"

Goedemiddag,

Dank u wel voor de uitnodiging.  Mooi om te zien dat u naar Gouda bent verhuisd. De heer Zoutendijk zei het al: dichter bij de mensen waar u zich voor inzet, en De Regentes zelfs verderop in de straat. Ook dichterbij uw samenwerkingspartners.

Een nieuw gebouw is prettig, maar het gaat natuurlijk niet om de stenen. Het gaat erom wat je voor anderen kunt betekenen.

Elke vrouw die onbedoeld zwanger wordt, heeft een persoonlijk verhaal. Een verhaal van een leven dat plotseling een heel andere wending krijgt.

Siriz doet mooi werk voor deze vrouwen - voor hun partners- en voor jonge ouders en hun kinderen.

Bij Siriz zijn preventie, ondersteuning en zorg verenigd in één organisatie. Daar ben ik heel blij mee.

Natuurlijk willen we in de eerste plaats zoveel mogelijk voorkomen dat vrouwen onbedoeld zwanger raken. Daarom zetten we in op voorlichting over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Bijvoorbeeld op scholen en vooral bij kwetsbare groepen. Daar is Siriz volop mee bezig.

Vrouwen die het toch overkomt, kunnen in een ingewikkelde situatie terechtkomen. Laat je het kindje komen? Breng je het zelf groot? Sta je het af voor adoptie? Of kies je voor abortus? Het is zo simpel gezegd. Maar wat zijn het moeilijke vragen. Stuk voor stuk. Als je een tiener bent, maar ook als je iets ouder bent. Als je een partner hebt, of alleen bent. Als je gelovig bent of ongelovig. Het raakt mensen in de ziel. En wat je ook doet, het is van grote invloed op je leven.

Als je voor zo’n moeilijke keuze staat, dan is het belangrijk dat je mensen om je heen hebt die begrijpen wat je doormaakt. Mensen waarmee je vragen en twijfels kunt bespreken. Voors en tegens. Als dat niet met je familie of vrienden kan, of de zwangerschap moet geheim blijven. Dan maakt dat extra kwetsbaar en dat geldt natuurlijk ook voor vrouwen met psychiatrische problemen. Daarom is het zo mooi dat er organisaties zijn zoals Siriz die keuzehulp bieden. Maar ook biedt Siriz psychosociale zorg en nazorg voor vrouwen in deze moeilijke fase van hun leven. U laat vrouwen zien dat ze er niet alleen voor staan. Dank u wel daarvoor!

Ik ben natuurlijk blij dat we in heel Nederland keuzehulpgesprekken kunnen bieden aan vrouwen. Via internet, telefonisch of persoonlijk: Vrouwen - en hun partners - kunnen hier – met al hun vragen terecht. Ook vragen over prenatale screening of de verwerking van een abortus kunnen daar besproken worden. Dat is heel waardevol.

En wat ik daarin ook ontzettend belangrijk vind, is dat vrouwen zich in ieder geval niet gedwongen voelen tot een keuze. Omdat ze geen huis hebben, of weinig – of geen – salaris, of door verwachtingen uit de eigen kring of uit de samenleving. Ik vind het belangrijk dat vrouwen zich gesteund voelen in de keuze die zij maken en daar levert Siriz een hele belangrijke bijdrage aan. Gemeenten spelen hierin overigens ook een belangrijke rol voor de ondersteuning van deze vrouwen.

Nederland behoort tot de landen met de laagste cijfers op het gebied van abortus en tienermoeders ter wereld. Wel is bij ons het aantal herhaalde abortussen vrij hoog, vooral in de leeftijd 25 tot 40 jaar. We willen ervoor zorgen dat dat aantal omlaag gaat.

Abortus is een ingrijpende gebeurtenis voor iedereen die er voor kiest. Goede begeleiding is cruciaal. In de keuze vooraf, maar ook na abortus. Want juist die nazorg voorkomt problemen later. In het verwerken van wat er is gebeurt. En in het voorkomen deze vrouwen opnieuw onbedoeld zwanger raken en weer voor zo´n moeilijke keuze komen te staan.

We geven deze kabinetsperiode 53 miljoen euro extra uit aan preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen.  Dat doen we op basis van een agenda gemaakt door een brede coalitie van veldpartijen. Siriz is daar een van.
 Daarmee is er meer dan ooit oog voor de verschillende opvattingen, levensbeschouwingen en idealen in onze samenleving op dit specifieke belangrijke thema.

Ik ben in gesprek met die partijen. Ik ben heel blij dat ze met elkaar willen samenwerken. Ook partijen voor wie dat eerder misschien niet zo voor de hand lag. Siriz zit bijvoorbeeld aan tafel met de abortusklinieken. En zo zijn er nog meer, zoals Rutgers, Fiom, en de Nederlands Huisartsen Genootschap. En ook al hebben zij fundamenteel verschillende opvattingen. Er is 1 gemene deler: Allemaal willen zij voorkomen dat vrouwen onbedoeld zwanger raken en als dat toch gebeurt, deze vrouwen zo goed mogelijk steunen. En dat besef is een drijvende kracht.

Ik vind het heel mooi dat ik hier vandaag kan vertellen dat we met alle partijen werken aan een plan voor de toekomst. Een plan waarmee we samen aan de slag gaan voor vrouwen die onbedoeld zwanger raken. Samen kunnen wij voor hen verschil maken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze vrouwen zich gesteund voelen in de keuze die ze maken. Welke keuze dat ook is.