Staatssecretaris Paul Blokhuis met op de achtergrond de Tweede Kamer.

'Iedereen moet kunnen meedoen'. De introductietekst van Blokhuis tijdens Begrotingsbehandeling VWS

De aanbieding van de Rijksbegroting en de Miljoenennota voor het volgende jaar aan de Tweede Kamer gebeurt op Prinsjesdag. Later wordt de begroting in de Tweede Kamer behandeld. Afgelopen twee dagen is de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  besproken. De fracties hebben al hun bevindingen en vragen gesteld en de staatssecretaris heeft daarop gereageerd. Dit is de spreektekst van staatssecretaris Paul Blokhuis.

VWS-begrotingsbehandeling door staatssecretaris Paul Blokhuis

Meneer de Voorzitter,

Iedereen moet kunnen meedoen, dat is mijn drijfveer.

Ik weet wat meedoen aan de samenleving voor mensen kan betekenen. Als mensen hun talenten benutten, zich betrokken voelen, onderdeel van iets groters zijn, dan is de kans groot dat het goed met ze gaat. En dat dat ook zo blijft.

Ik weet ook wat het betekent als mensen niet kunnen meedoen.

Zo ontmoette ik Femke. Met haar vriend verbleef ze lange tijd op straat en soms in een kapot bootje met een zeil als voordeur. Zij liep tegen de muren op van star beleid, waarbij zij ervaarde als probleem te worden gezien in plaats van als jong mens met eigen toekomstdromen. Gelukkig hebben ze nu een eigen woonplek in Dordrecht en wordt zij ondersteund. Maar dit heeft enorm lang geduurd. 

Staatssecretaris Blokhuis ontmoet Femke, die woont in een bootje. Ze heeft inmiddels een echte woning.
De woonboot van Femke. Ze woont inmiddels in een echt huis.

Ook ontmoette ik Fatima en andere jonge mensen die dak- en thuisloos zijn. Allemaal met problemen, maar vooral met talenten. Zoals ex-dakloze Fred Smit. Hij helpt in Utrecht dak- en thuislozen op weg in het oerwoud van regels. Terwijl we samen langs plekken liepen waar hij als dakloze kwam, legde hij me uit wat werkt en wat niet werkt.

Een rijk land als het onze telt 40.000 dak- en thuislozen! Het Leger des Heils trok afgelopen week terecht aan de bel, de vier grote steden en VNG net zo. Het is een probleem dat ik me aantrek, dat we ons allemaal moeten aantrekken, en waar we met elkaar aan moeten werken.
Samen met wethouders, hulpverleners en mijn collega’s in het kabinet maak ik een plan. In december wil ik dat plan met u delen. Ik ga er straks nader op in.

Geestelijke Gezondheidszorg

Iedereen moet kunnen meedoen, is ook het fundament van het hoofdlijnenakkoord GGZ. Er gebeuren al mooie dingen. Bij GGZ Noord-Holland Noord belde ik met patiënten die hulp krijgen van de hulpverlener door beeldbellen. Daardoor gaat het daar sneller en beter.

In Amsterdam hoorde ik van trotse medewerkers van Arkin dat ze door de verantwoording naar Menzis te versimpelen bijna een uur per dag per medewerker aan tijd winnen. Een belangrijke stap in de strijd tegen de vreselijke wachttijden.

We zijn volop aan de slag.

Op nationale kraanwaterdag laten basisschoolkinderen aan staatssecretaris Blokhuis zien hoe ze water een smaakje kunnen geven.
Op nationale kraanwaterdag laten basisschoolkinderen aan staatssecretaris Blokhuis zien hoe ze water een smaakje kunnen geven.

Nationaal Preventieakkoord

Met het Nationaal Preventieakkoord hebben we stevige doelen gesteld voor een gezonder Nederland. Er is nu echt een brede beweging op gang in ons land.

Minister de Jonge en minister Bruins vertelden al hoe belangrijk het is te werken aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor de toekomst. Dan moeten we niet alleen denken in termen van ziekte en zorg, maar ook de kansen pakken die preventie en gezonde leefstijl bieden. Kansen die we nu nog te veel laten liggen. Preventie en leefstijl worden alleen maar belangrijker.

Een mooie bijdrage aan het streven om iedereen te laten meedoen, kan ook worden geleverd door de maatschappelijke diensttijd. Daarmee maken we forse stappen. Inmiddels zijn al meer dan 10.000 jongeren geworven voor 86 proeftuinen. In februari gaan we er officieel mee van start.

Poolse veteraan Kubinski en staatssecretaris Blokhuis in gesprek.
Poolse veteraan Kubinski in gesprek met staatssecretaris Blokhuis.

75 jaar vrijheid

Meneer de Voorzitter,

Dit jaar en volgend jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Zelfs de Lonely Planet schrijft erover.

Ik heb mogen spreken met mensen die zich voor onze vrijheid hebben ingezet. Zoals de 94-jarige Poolse veteraan Kubinski. Hij heeft in verschillende landen gestreden voor onze vrijheid. Terwijl zijn landgenoten aan het oostfront vochten om hun eigen land te bevrijden.

Dit soort ontmoetingen sterken me in de overtuiging dat we de indrukwekkende verhalen over de oorlog moeten blijven delen met volgende generaties. Zodat ook zij onze democratische rechtsstaat koesteren en beschermen en iedereen kan blijven meedoen in een vrij Nederland.

De hele spreektekst van staatssecretaris Paul Blokhuis lezen? Klik hier.